Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Pomozte v zimě ptactvu | číslo: prosinec 2014 | autor: Marcela Mikesková, Český svaz ochránců přírody

Svoz odpadu během svátků | číslo: prosinec 2014 | autor: Radim Mana, tiskový mluvčí Pražských služeb

Deratizace hlodavců je nezbytná | číslo: listopad 2014 | autor: Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Ve vnitrobloku bude posilovna | číslo: listopad 2014 | autor: Samuel Truschka

Rybáři měli napilno | číslo: listopad 2014 | autor: Eva Černá

Proměny třináctky v obrazech | číslo: říjen 2014 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Rybník už nebude přetékat | číslo: říjen 2014 | autor: Samuel Truschka

Děti malovaly recyklaci | číslo: září 2014 | autor: -st-

Pokračujeme v revitalizaci veřejných prostranství | číslo: září 2014 | autor: Dana Céová, odbor životního prostředí

Sportoviště pro několik generací | číslo: září 2014 | autor: Samuel Truschka