Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: únor 2016 | autor: Michaela Líčková

Kurzy včelaření pro začátečníky | číslo: únor 2016 | autor: Vladimír Glaser

Nejlepší sběrači | číslo: únor 2016 | autor: Martin Marek

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: leden 2016 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Labutě nejsou tažní ptáci | číslo: leden 2016 | autor: Jaroslav Fuglík

Setkání s přírodou | číslo: leden 2016 | autor: Iveta Pichlová, ZŠ Mládí

Část cyklookruhu opravena | číslo: leden 2016 | autor: Dana Céová, OŽP

Velké rybí stěhování | číslo: prosinec 2015 | autor: Eva Černá

Stromy potřebují poctivou péči | číslo: prosinec 2015 | autor: Dana Céová

Do popelnic stromky nepatří | číslo: prosinec 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Třebonický rybník dokončen | číslo: listopad 2015 | autor: Jana Dusilová, OŽP

Harmonogram sběru biologického odpadu | číslo: říjen 2015 | autor: Jan Malsa, OŽP

Koše jsou na drobný odpad | číslo: říjen 2015 | autor: Jan Malsa, OŽP