Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Děti malovaly recyklaci | číslo: září 2014 | autor: -st-

Pokračujeme v revitalizaci veřejných prostranství | číslo: září 2014 | autor: Dana Céová, odbor životního prostředí

Sportoviště pro několik generací | číslo: září 2014 | autor: Samuel Truschka

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů | číslo: září 2014 | autor: Michaela Líčková, tel. 235 011 470

K pramenům Prokopského potoka | číslo: červen 2014 | autor: Samuel Truschka

Výtvarná soutěž pro děti o 15 telefonů | číslo: červen 2014 | autor: Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Závodníky posilnily rohlíky | číslo: červen 2014 | autor: Eva Beránková

Proměny třináctky v obrazech | číslo: červen 2014 | autor: -red-

Hrušňová alej obnovena | číslo: květen 2014 | autor: Eva Beránková, OŽP

Zachráněné žabky děkují | číslo: květen 2014 | autor: Marcela Fuglíková

Dobrovolníci uklidili údolí | číslo: květen 2014 | autor: Aleš Gabriel, Nová Akropolis

Den vody v čističce | číslo: květen 2014 | autor: Žáci 3.B ZŠ Mohylová

Butovický rohlík 2014 | číslo: duben 2014 | autor: Eva Beránková, OŽP