Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Týraná zvířata byla zachráněna | číslo: listopad 2013 | autor: Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Atrium radnice bylo plné trvalek | číslo: listopad 2013 | autor: Eva Černá

Předzahrádky a balkony plné květin | číslo: říjen 2013 | autor: Eva Černá

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: září 2013 | autor: Informace: Michaela Líčková, tel. 235 012 470

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů | číslo: září 2013 | autor: Informace: Michaela Líčková, tel. 235 012 470

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů | číslo: červen 2013 | autor: Michaela Líčková

Rybaření má svá pravidla | číslo: červen 2013 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Mobilní sběrný dvůr (MSD) | číslo: květen 2013 | autor: Michaela Líčková

Přesun kontejnerů na odpad v Klausově ulici | číslo: květen 2013 | autor: Michaela Líčková

Při zateplování pamatujte na rorýse a netopýry | číslo: květen 2013 | autor: Jaroslav Fuglík, OŽP

Komplexní údržba komunikací – jaro 2013 | číslo: duben 2013 | autor: Kristián Fišl, Johana Stibůrková, ZŠ Mládí