Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Velké rybí stěhování | číslo: prosinec 2015 | autor: Eva Černá

Stromy potřebují poctivou péči | číslo: prosinec 2015 | autor: Dana Céová

Do popelnic stromky nepatří | číslo: prosinec 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Třebonický rybník dokončen | číslo: listopad 2015 | autor: Jana Dusilová, OŽP

Harmonogram sběru biologického odpadu | číslo: říjen 2015 | autor: Jan Malsa, OŽP

Koše jsou na drobný odpad | číslo: říjen 2015 | autor: Jan Malsa, OŽP

Revitalizace Třebonického rybníka | číslo: září 2015 | autor: Jana Dusilová, OŽP

Projekt byl představen veřejnosti | číslo: září 2015 | autor: Štěpán Hošna, předseda výboru pro Místní Agendu 21

Hřiště pro mrňousky | číslo: září 2015 | autor: Dana Céová, OŽP

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů | číslo: září 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: září 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Koloběh vody v divadle | číslo: červen 2015 | autor: Eva Beránková, odbor životního prostředí