Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kaleidoskop

Světový den sluchu | číslo: duben 2022 | autor: Lucie Steinerová

Den ústního zdraví na Slunečním náměstí | číslo: duben 2022 | autor: Lucie Steinerová

Třetí ročník Příběhů našich sousedů | číslo: duben 2022 | autor: Lucie Dandová, regionální koordinátorka

Úspěch v soutěži o Národní cenu kvality ČR | číslo: březen 2022 | autor: Ilona Žďárská

Společensky odpovědná organizace II. stupně | číslo: březen 2022 | autor: Jan Havlíček, ředitel školy

Tříkrálové poděkování dárcům | číslo: březen 2022 | autor: Helena Ryklová

Bruslení na školním stadionu Bronzová | číslo: březen 2022 | autor: Lucie Steinerová

Jubilejní Veterán Cup Stodůlky | číslo: březen 2022 | autor: Jaroslav Matýsek

Putovní výstava s názvem Ne! v přírodě | číslo: březen 2022 | autor: Eva Beránková

Vzpomínka | číslo: únor 2022 | autor: neteř a rodina Vlachova

Stát a právo netradičně očima sedmáků | číslo: únor 2022 | autor: Nela Stuchliková

Učíme se pro svou budoucnost | číslo: únor 2022 | autor: Anna Šúry

Nové přístřešky městské hromadné dopravy | číslo: únor 2022 | autor: Lucie Steinerová

Opravené schodiště má i unikátní mural | číslo: únor 2022 | autor: Lucie Steinerová

Tříkrálová sbírka pomohla i letos | číslo: únor 2022 | autor: Helena Ryklová, Farní charita Stodůlky

Butovické korzo přináší novou výstavu | číslo: únor 2022 | autor: Lucie Steinerová

Poutavé povídání s paní Markétou Bubníkovou | číslo: únor 2022 | autor: Monika Urbanová