Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomáhají druhým

Stále je čas přihlásit se | číslo: říjen 2017 | autor: -red-

Dětská zumba | číslo: říjen 2017 | autor: Mili Pilátová

Jana není jen hezké jméno | číslo: říjen 2017 | autor: -red-

Zahradní slavnost Diakonie | číslo: říjen 2017 | autor: Tereza Háčková

Harfandění pro dobrou věc | číslo: říjen 2017 | autor: Pavla Fialová a Jana Hrbáčková

Nedělní bohoslužby | číslo: září 2017 | autor: -red-

Auto pro čtyřnohé pomocníky | číslo: září 2017 | autor: -red-

Prázdninové kurzy českého jazyka | číslo: červen 2017 | autor: Petr Syrový

Pomozme si navzájem | číslo: červen 2017 | autor: Ludmila Múčková, vedoucí Chráněných dílen AVE

Osmým rokem máme Společnou adresu | číslo: červen 2017 | autor: Eva Kalinová, koordinátorka projektu

Každodenní boj s nepřízní osudu | číslo: květen 2017 | autor: Zlata Heczková

Run and Help 2017 | číslo: květen 2017 | autor: -če-

Pomůžeš druhým a možná i sobě | číslo: květen 2017 | autor: Eva Černá

Fosa rozšiřuje své služby | číslo: květen 2017 | autor: Michal Mašek

Linka pro těžce nemocné | číslo: březen 2017 | autor: Hana Haráková

Oranžové kontejnery pomáhají | číslo: březen 2017 | autor: Veronika Knoblochová