Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

JAK SE SPLNIL SEN | číslo: květen 2010 | autor: O. Goldina, K. Halouzková, J. Vágnerová, 5.a

MEZINÁRODNÍ MISTR PŘEMOŽITELE NENAŠEL | číslo: květen 2010 | autor: Michaela Gaydošová

NOC S ANDERSENEM | číslo: květen 2010 | autor: I. Schreckingerová

ŠKOLNÍ AKADEMIE | číslo: květen 2010 | autor: Libor Sládek

ÚSPĚŠNÍ OLYMPIONICI | číslo: květen 2010 | autor: E. Martoníková, D. Stuchlíková a V. Opatrná, učitelky ZŠ Mládí

RUDOLF II. MEZI ŽÁKY | číslo: duben 2010 | autor: Marcela Fuglíková

MASOPUST VE VOLCANO COMPLEXU | číslo: duben 2010 | autor: Tomáš Haffner

VELKÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ | číslo: duben 2010 | autor: J. Hainová, vychovatelka ŠD

ÚSMĚV SLAVÍ KULATINY | číslo: duben 2010 | autor: Zina Kautská

ŠKOLA PLNÁ MUZIKANTŮ | číslo: duben 2010 | autor: Tomáš Klinka, ZŠ Mládí

ORIENTÁLNÍ TANEČNICE V MOTOLE | číslo: duben 2010 | autor: Renata Dohnalová

JAKO KAŽDOROČNĚ TOUTO DOBOU | číslo: duben 2010 | autor: Zuzana Šimánková

MEDVĚDI MLUVILI ANGLICKY | číslo: duben 2010 | autor: Norbert Tlustý, zástupce ředitele

ŠEST VYDAŘENÝCH DNŮ | číslo: duben 2010 | autor: Lenka Malinová, 9.A

TÝDEN MASOPUSTNÍHO VESELÍ | číslo: duben 2010 | autor: Dagmar Říhová

TÁBORY TANEČNIC | číslo: duben 2010 | autor: Monika Johanidesová

SVÁTEK ZVÍŘAT | číslo: duben 2010 | autor: Miroslav Foltýn, ředitel školy

ÚSPĚCH V MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ | číslo: březen 2010 | autor: Helena Bumbálková, třídní učitelka

ZIMA V ÚSMĚVU | číslo: březen 2010 | autor: Zina Kautská

TO SE HNED TAK NEPOVEDE | číslo: březen 2010 | autor: -če-