Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

SUPERPADOUŠI PORAŽENI | číslo: září 2013 | autor: Barbora Dudková – Raven

TÝDEN V CHORVATSKU | číslo: září 2013 | autor: Martin Marek

TÁBOR KLUBU SAVANA | číslo: září 2013 | autor: Martin Prchal

HUDBA ZNĚLA Z VIKÝŘE | číslo: září 2013 | autor: třeťáci ze ZŠ Mohylová

KROUŽKOVCI ZABODOVALI | číslo: září 2013 | autor: Kroužkovci z přírodovědného kroužku ZŠ Mládí

JARNÍ POCHOD ZA POZNÁNÍM | číslo: červen 2013 | autor: Vít Bobysud

LUČINKA V TRENČÍNĚ | číslo: červen 2013 | autor: Michaela Čermáková

ZÁCHRANNÁ AKCE | číslo: červen 2013 | autor: Veronika Seidlová, Blanka Vasileva

FILMEM PROTI ŠPATNOSTEM | číslo: červen 2013 | autor:  Petr Syrový, OSPZ

KVĚTINOVÝ DEN ŠTĚDROSTI | číslo: červen 2013 | autor: –st-

NÁVŠTĚVA Z JIŽNÍ KOREJE | číslo: červen 2013 | autor: Michaela Gaydošová

PŘIVEZLI PĚT POHÁRŮ | číslo: červen 2013 | autor: Zuzana Kocíková

VÝLET NA STATEK | číslo: červen 2013 | autor: Nikola Petrová a Zdena Brchlová, vychovatelky

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ MĚLO ÚSPĚCH | číslo: červen 2013 | autor: Michaela Huslarová

TŘINÁCTKA TENTOKRÁTE FOLKOVÁ | číslo: červen 2013 | autor: Petr Linhart

VE SPOLEČNOSTI KONÍ | číslo: červen 2013 | autor: Klára Chábová

D.A.R. ZÁŘÍ | číslo: květen 2013 | autor: Michaela Gaydošová

ZA SLUNÍČKEM DO ZIMY | číslo: květen 2013 | autor: -st-