Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

KÁMOŠKY POSTOUPILY | číslo: červen 2016 | autor: Eva Kalinová, odbor sociální péče

LEGO CITY NA LUKÁCH | číslo: červen 2016 | autor: Vítek Malý

OSLAVY KARLA IV | číslo: červen 2016 | autor: Pavlína Pohanková

I KRÁLŮM NĚKDY PRŠELO | číslo: červen 2016 | autor: Marcela Fuglíková

DEN VE ČTRNÁCTÉM STOLETÍ | číslo: červen 2016 | autor: Marcela Kolářová

TANEC V DEŠTI | číslo: červen 2016 | autor: Petra Vrajová, koordinátorka nízkoprahových programů

ANGLIČTINA BEZ PŘÍZVUKU | číslo: červen 2016 | autor: Vladislava Šváchová, Veronika Kurková

BELUŠKA UŽ MASÍRUJE | číslo: červen 2016 | autor: -st-

UŽ VÍME, JAK POMOCI | číslo: květen 2016 | autor: Jana Davidová

VÍTÁNÍ JARA | číslo: květen 2016 | autor: Michaela Čermáková

DEN VODY | číslo: květen 2016 | autor: Andrea Kudličková

VIDOULE LÁKÁ | číslo: květen 2016 | autor: -st-

DŘEVO PROMLOUVÁ | číslo: květen 2016 | autor: -st-

POŠLI KNÍŽKU DÁL | číslo: květen 2016 | autor: Martina Hanslíková

ČTVRŤÁCI POMOHLI PRVŇÁČKŮM | číslo: květen 2016 | autor: Andrea Kudličková

VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA | číslo: květen 2016 | autor: Michaela Huslarová

LÉTAJÍCÍ PALAČINKY | číslo: květen 2016 | autor: Norbert Tlustý, zástupce ředitele

NEJLEPŠÍ V KRAJI | číslo: květen 2016 | autor: Pavel Petrnoušek, ředitel školy

KONKURZ USPĚL V SOUTĚŽI | číslo: květen 2016 | autor: Doubravka Matulová

ANDERSENOVA NOC SE ČTENÍM | číslo: květen 2016 | autor: -red-