Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

SAMETOVÝ VOLEJBAL | číslo: leden 2012 | autor: -red-

VÁNOČNÍ KONCERT KLÍČKU A NOTEČKY | číslo: leden 2012 | autor: –če–

VZDĚLÁNÍ JE NADĚJÍ | číslo: leden 2012 | autor: Martina Kloudová

PŘÍPRAVNÉ DÍLNIČKY | číslo: leden 2012 | autor: Marta Šefčíková

NÁVRAT K ŽALMŮM | číslo: leden 2012 | autor: Petr Linhart

RŮZNÍ ALE PODOBNÍ | číslo: leden 2012 | autor: K. Schimmerová, ZŠ Mládí

PSANÍ JE BAVÍ | číslo: leden 2012 | autor: Bohdan Pardubický

SKŘÍTCI VE ŠKOLE | číslo: leden 2012 | autor: Kateřina Šrámková 

CESTA SVĚTEL | číslo: prosinec 2011 | autor: Michaela Gaydošová

KOLOBĚŽKY V PARKU | číslo: prosinec 2011 | autor: Tomáš Haffner

PODZIMNÍ KLOBOUK | číslo: prosinec 2011 | autor: Jana Hrušková

PŘÍRODOVĚDA V ARBORETU | číslo: prosinec 2011 | autor: Světlana Müllerová

VEPŘOVÉ HODY NA TRŽIŠTI | číslo: prosinec 2011 | autor: -st-

VÁŽÍME SI STROMŮ | číslo: prosinec 2011 | autor: Dagmar Říhová

TANČÍME V OPEŘE | číslo: prosinec 2011 | autor: Kristína Pekárková

NEBÝVALÁ HARMONIE | číslo: prosinec 2011 | autor: -st-

VÝLOV ASUÁNU | číslo: prosinec 2011 | autor: Barbora Kudrnovská, 7. A, ZŠ Mládí

S ČERTY BYLY ŽERTY | číslo: prosinec 2011 | autor: Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum FN v Motole

VE ZNAMENÍ OSLAV | číslo: prosinec 2011 | autor: -če-

MEXICKÁ KRÁSA | číslo: prosinec 2011 | autor: -st-