Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

PODEJ MI RUKU | číslo: listopad 2015 | autor: Norbert Tlustý

POHÁDKOVÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST | číslo: listopad 2015 | autor: Šárka Nováková

PŘEDŠKOLÁCI NA ZKUŠENÉ | číslo: listopad 2015 | autor: Andrea Kudličková

DESET LET NA TŘINÁCTCE | číslo: listopad 2015 | autor: David Novák, místní kazatel CB

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY | číslo: listopad 2015 | autor: Andrea Kudličková

AUTORSKÉ ČTENÍ | číslo: listopad 2015 | autor: Veronika Toralová

SNAHA NEBYLA MARNÁ | číslo: listopad 2015 | autor: Petr Linhart

NÁMOŘNÍCI NA SEZNAMOVACÍM KURZU | číslo: listopad 2015 | autor: Kuba Koráb

Nové zabezpečení školy | číslo: říjen 2015 | autor: Kateřina Srbová a Pavlína Pohanková

Kluby seniorů na výletě | číslo: říjen 2015 | autor: -pf-

Začíná další sezona | číslo: říjen 2015 | autor: Michaela Gaydošová

Už jsme tady, školo! | číslo: říjen 2015 | autor: Jan Šafir, ředitel školy

Burza mimoškolní činnosti | číslo: říjen 2015 | autor: Petr Vodsloň, ředitel školy

Pohádky obsadily Prokopák | číslo: říjen 2015 | autor: Tomáš Zeman

Divoká řeka | číslo: říjen 2015 | autor: -st-

Prázdninová čeština | číslo: říjen 2015 | autor: Hana Žďárská

Koláže pomohou neslyšícím | číslo: říjen 2015 | autor: Hana Palová, Tichý svět

Od čtení k tvořivému psaní | číslo: říjen 2015 | autor: Anna Cudráková

Výtvarné dílny | číslo: říjen 2015 | autor: Michaela Gaydošová