Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

PROVĚŘILY NÁS VLTAVSKÉ JEZY | číslo: září 2010 | autor: Veronika Dlesková, ZŠ Kuncova

DĚTSKÝ DEN V NEMOCNICI | číslo: září 2010 | autor: Renata Dohnalová

LÉTO V PRAZE | číslo: září 2010 | autor: Michaela Gaydošová

NETRADIČNÍ LETNÍ KINO | číslo: září 2010 | autor: -če-

PRÁZDNINY S BALTÍKEM | číslo: září 2010 | autor: Zuzana Kocíková

TITUL PRO BARONA A FLORU | číslo: září 2010 | autor: -če-

CESTA NA MARS | číslo: září 2010 | autor: Eva Vondráková, předsedkyně STaN

NABÍDLI JSME TO NEJLEPŠÍ | číslo: září 2010 | autor: Vladimír Světlík, zást. řed. ZUŠ

FESTIVAL V GOSLARU BYL VELKOU VÝZVOU | číslo: září 2010 | autor: Denis Jerie

TANEČNÍ SKUPINĚ D.A.R. SE DAŘÍ | číslo: červen 2010 | autor: Michaela Gaydošová

POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA | číslo: červen 2010 | autor:  Ivana Hamplová

SLAVNOSTNÍ LOUČENÍ | číslo: červen 2010 | autor: Ivana Hamplová a Petr Kubička, třídní učitelé

DŮLEŽITÉ JE UMĚT POMOCI | číslo: červen 2010 | autor: Michaela Gaydošová

HOBLINKA 2010 | číslo: červen 2010 | autor: Ivana Hamplová

CARMINA VOCUM SLAVÍ DVACETINY | číslo: červen 2010 | autor: Lucie Bártová

UČEBNA V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ | číslo: červen 2010 | autor: Jaroslav Vodička, ředitel ŽŠ Mládí

PSÍ ODPOLEDNE S DĚTMI | číslo: červen 2010 | autor: Renata Dohnalová, dobrovolnické centrum

TŘEBONICE PATŘILY DĚTEM | číslo: červen 2010 | autor: Alena Panochová, FZŠ Mezi Školami

VE ZNAMENÍ ŽLUTÉ | číslo: červen 2010 | autor: -če-

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT PLÁŽOVÝ VOLEJBAL | číslo: červen 2010 | autor: Jaroslav Matýsek