Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

NA VĚČNOU PAMĚŤ | číslo: červen 2014 | autor: -st-

NOC S KNÍŽKAMI | číslo: červen 2014 | autor: Libuše Kuncmanová

NEJHEZČÍ DÁREK | číslo: červen 2014 | autor: -če-

SOUTĚŽ KE DNI ZEMĚ | číslo: červen 2014 | autor: Alena Šoukalová, ZŠ s RVJ Bronzová

ZHASNI A POSLOUCHEJ | číslo: červen 2014 | autor: Lucie Haschková

BÁJEČNÝ TÝDEN | číslo: červen 2014 | autor: Helena Vodsloňová, FZŠ Trávníčkova

KDE SE PIVO VAŘÍ… | číslo: červen 2014 | autor: -če-

MISTŘI PĚVCI BUTOVIČTÍ | číslo: červen 2014 | autor: Bohdan Pardubický

VIDEO POHLEDNICE POTŘINÁCTÉ | číslo: červen 2014 | autor: Norbert Tlustý, ZŠ Mládí

VZTAHY MEZI DĚTMI | číslo: červen 2014 | autor: Matylda Sloupová

ZLATO PRO BELLY HABIBI | číslo: červen 2014 | autor: Michaela Gaydošová

ZEMĚ MĚLA SVÁTEK | číslo: květen 2014 | autor: Eva Beránková

PŘIŠLO I SLUNCE | číslo: květen 2014 | autor: -st-

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA MÁ OTEVŘENO | číslo: květen 2014 | autor: Eva Davidová

JARO S LUČINKOU | číslo: květen 2014 | autor: Michaela Čermáková

DĚTI V AKCI | číslo: květen 2014 | autor: Jana Davidová

KLÍČEK ZABODOVAL | číslo: květen 2014 | autor: Alena Panochová, sbormistryně

KLOBOUKOVÝ DEN | číslo: květen 2014 | autor: Petra Jiránková

VYTANČENÉ ÚSPĚCHY | číslo: květen 2014 | autor: Jana Daušová