Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

ČTENÍ JE RADOST | číslo: duben 2013 | autor: Olga Pavlásková

MASOPUSTNÍ VESELÍ | číslo: duben 2013 | autor: Dagmar Říhová

NÁVŠTĚVY U PŘEDŠKOLÁKŮ | číslo: duben 2013 | autor: Alena Malíková, ZŠ Mohylová

O STODŮLECKOU RŮŽI | číslo: duben 2013 | autor: Michaela Gaydošová

TÝDEN V HOHENTAUERNU | číslo: duben 2013 | autor: Marie Franicová

LUČINKA BYLA V JEDNOM KOLE | číslo: duben 2013 | autor: Michaela Čermáková

S ILUSTRÁTORY A ORNITOLOGY | číslo: duben 2013 | autor: Zora Karvánková

ZAKÁZANKA UŽ NENÍ ZAKÁZANÁ | číslo: duben 2013 | autor: -če-

ZKUSILI JSTE KARAOKE? | číslo: duben 2013 | autor:  Eliška Bendová

KOLÁŽE ŽIVOTA | číslo: březen 2013 | autor: Zdeňka Hiřmanová

INTERAKTIVNÍ NOVINKA | číslo: březen 2013 | autor: Dominika Marcinová

NEPODCEŇUJEME HROZBU AIDS | číslo: březen 2013 | autor: Eva Trynerová

TĚLOCVIK NA BĚŽKÁCH | číslo: březen 2013 | autor: Andrea Kelnárová a Helena Vodsloňová

POTLESK PRO DUKÁT | číslo: březen 2013 | autor: -st-

BENEFICE PRO GAWAIN | číslo: březen 2013 | autor: Kristína Pekárková

MLADÍ CHEMICI | číslo: březen 2013 | autor: Denisa Rozenbergová, žákyně ZŠ Mládí

DOMEČKOVÝ KARNEVAL | číslo: březen 2013 | autor: Dagmar Eckhardtová

NOBEL 2013 | číslo: březen 2013 | autor: Členové Přírodovědného kroužku při ZŠ Mládí

SPÍCÍ SPRAVEDLNOST | číslo: březen 2013 | autor: Milena Kusá