Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

S ANGLIČTINOU V PŘÍRODĚ | číslo: červen 2010 | autor: Norbert Tlustý, zástupce ředitele ZŠ Mládí

HONZÍK UŽ ZASE BĚHÁ | číslo: květen 2010 | autor: Michaela Huslarová

DĚTI HRÁLY DĚTEM | číslo: květen 2010 | autor: -če-

MODRÝ HOST Z LONDÝNA | číslo: květen 2010 | autor: Doubravka Matulová, ZŠ Mládí

HUDEBNÍ SOUTĚŽ DOREMIFA 2010 | číslo: květen 2010 | autor: Michala Strejčková, lektorka DDM Stodůlky

PROKOPSKÝ M.U.Z.O.R. | číslo: květen 2010 | autor: Sára Kousková 5. C

ŽIVOT V AFRICE | číslo: květen 2010 | autor: V. Šváchová, L. Durdilová

PRVNÍ LETOŠNÍ ÚSPĚCHY | číslo: květen 2010 | autor: Monika Johanidesová

JAK SE SPLNIL SEN | číslo: květen 2010 | autor: O. Goldina, K. Halouzková, J. Vágnerová, 5.a

MEZINÁRODNÍ MISTR PŘEMOŽITELE NENAŠEL | číslo: květen 2010 | autor: Michaela Gaydošová

NOC S ANDERSENEM | číslo: květen 2010 | autor: I. Schreckingerová

ŠKOLNÍ AKADEMIE | číslo: květen 2010 | autor: Libor Sládek

ÚSPĚŠNÍ OLYMPIONICI | číslo: květen 2010 | autor: E. Martoníková, D. Stuchlíková a V. Opatrná, učitelky ZŠ Mládí

RUDOLF II. MEZI ŽÁKY | číslo: duben 2010 | autor: Marcela Fuglíková

MASOPUST VE VOLCANO COMPLEXU | číslo: duben 2010 | autor: Tomáš Haffner

VELKÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ | číslo: duben 2010 | autor: J. Hainová, vychovatelka ŠD

ÚSMĚV SLAVÍ KULATINY | číslo: duben 2010 | autor: Zina Kautská

ŠKOLA PLNÁ MUZIKANTŮ | číslo: duben 2010 | autor: Tomáš Klinka, ZŠ Mládí

ORIENTÁLNÍ TANEČNICE V MOTOLE | číslo: duben 2010 | autor: Renata Dohnalová

JAKO KAŽDOROČNĚ TOUTO DOBOU | číslo: duben 2010 | autor: Zuzana Šimánková