Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

TRŽIŠTĚ JE ZPÁTKY | číslo: květen 2012 | autor: -st-

BŘEZEN JE MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ | číslo: květen 2012 | autor: Olga Pavlásková

JARNÍ DÍLNA PRO CELOU RODINU | číslo: květen 2012 | autor: Michaela Gaydošová

TURISTÉ VYRAZILI Z RADNICE | číslo: květen 2012 | autor: -st-

VODA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ | číslo: květen 2012 | autor: Petra Jiránková 

HROU PROTI AIDS | číslo: květen 2012 | autor: Eva Trynerová

NOC S ANDERSENEM | číslo: květen 2012 | autor: Dagmar Říhová, Eva Křivanová

VÍTÁNÍ JARA | číslo: květen 2012 | autor: Marcela Fuglíková

VELIKONOČNÍ HRÁTKY | číslo: květen 2012 | autor: Jana Hrušková

ALPY JSOU VELKÝM LÁKADLEM | číslo: květen 2012 | autor: Marie Franicová

ČTYŘNOZÍ POMOCNÍCI | číslo: květen 2012 | autor: Marie Procházková

PROGRAM OLYMPIONIKŮ | číslo: květen 2012 | autor: Helena Mertová

MASOPUST PLNÝ SOUTĚŽÍ | číslo: duben 2012 | autor: Věra Hamrová

PŘIJĎTE NA PORTU! | číslo: duben 2012 | autor: Marie Amunka Navrátilová, Klub Porta Praha

V DOMEČKU SE SEŠLI MALÍ ŠPERKAŘI | číslo: duben 2012 | autor: Michaela Gaydošová

PREVENTIVNÍ POŘADY MĚSTSKÉ POLICIE | číslo: duben 2012 | autor: Jana Davidová

DEMO SBÍRÁ ÚSPĚCHY | číslo: duben 2012 | autor: Jitka Žaloudková

NENÍ TABULE JAKO TABULE | číslo: duben 2012 | autor: Kolektiv učitelek 1. tříd

LYŽOVÁNÍ V POSTALMU | číslo: duben 2012 | autor: Klára Zelinková, třída 7. A

CVRČEK POD MIKROSKOPEM | číslo: duben 2012 | autor: Ludmila Olšovská, 6.B