Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

MLADÝ PROGRAMÁTOR | číslo: červen 2018 | autor: Zuzana Kocíková

BURZA KNIH OSLOVILA | číslo: červen 2018 | autor: Dana Zunová, ZŠ Janského

DEN ZEMĚ | číslo: červen 2018 | autor: Marcela Fuglíková

VZPOMÍNKA NA OBĚTI | číslo: červen 2018 | autor: -red-

KVĚTINOVÝ DEN | číslo: červen 2018 | autor: -če-

ROZLOUČENÍ S BODLINKOU | číslo: květen 2018 | autor: Děti a učitelky z MŠ Mezi Školami 2323

POODHALENÉ TAJEMSTVÍ | číslo: květen 2018 | autor: Daniela Gabrielová

POHÁDKOVÁ SNÍDANĚ | číslo: květen 2018 | autor: Kristína Pekárková a Jana Laudátová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ | číslo: květen 2018 | autor: Soňa Vítková

PREMIÉROVÉ ČTENÍ SE VYDAŘILO | číslo: květen 2018 | autor: Učitelky MŠ Mezi Školami 2323

NA POLI V PODBABĚ | číslo: květen 2018 | autor: Marie Procházková

VOLBY BYCHOM UŽ ZVLÁDLI | číslo: květen 2018 | autor: Žáci 4. tříd ZŠ Mohylová

(NE)BEZPEČNÝ INTERNET | číslo: květen 2018 | autor: Zuzana Kocíková

NÁVŠTĚVA PRAŽSKÉHO HRADU | číslo: květen 2018 | autor: Marcela Fuglíková, Magdalena Capková

MÁME ZLATÉ PÁSMO | číslo: květen 2018 | autor: Alena Panochová, sbormistr

MÍSTA, KDE JE UČENÍ ZÁBAVA | číslo: květen 2018 | autor: Michaela Houšková

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI | číslo: květen 2018 | autor: Jana Faltejsková

CESTOVALI JSME ZA POZNÁNÍM | číslo: květen 2018 | autor: Karel Chladil

PŘIVÍTALI JSME JARO | číslo: květen 2018 | autor: Veronika Pijáková, ZŠ Mohylová