Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

NEJLEPŠÍ VIDEA OCENĚNA | číslo: červen 2012 | autor: Doubravka Matulová a Norbert Tlustý, organizátoři, ZŠ Mládí

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE PTACTVA | číslo: červen 2012 | autor: Zora Karvánková, garant projektového dne

LOUKY PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ OŽILY | číslo: červen 2012 | autor: Kristína Pekárková

POHÁDKOVÁ ŠKOLA | číslo: červen 2012 | autor: Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele

PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST | číslo: červen 2012 | autor: Anna Oherová

TECHMANIA PLZEŇ | číslo: červen 2012 | autor: Taťána Kubánková 

TRŽIŠTĚ JE ZPÁTKY | číslo: květen 2012 | autor: -st-

BŘEZEN JE MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ | číslo: květen 2012 | autor: Olga Pavlásková

JARNÍ DÍLNA PRO CELOU RODINU | číslo: květen 2012 | autor: Michaela Gaydošová

TURISTÉ VYRAZILI Z RADNICE | číslo: květen 2012 | autor: -st-

VODA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ | číslo: květen 2012 | autor: Petra Jiránková 

HROU PROTI AIDS | číslo: květen 2012 | autor: Eva Trynerová

NOC S ANDERSENEM | číslo: květen 2012 | autor: Dagmar Říhová, Eva Křivanová

VÍTÁNÍ JARA | číslo: květen 2012 | autor: Marcela Fuglíková

VELIKONOČNÍ HRÁTKY | číslo: květen 2012 | autor: Jana Hrušková

ALPY JSOU VELKÝM LÁKADLEM | číslo: květen 2012 | autor: Marie Franicová

ČTYŘNOZÍ POMOCNÍCI | číslo: květen 2012 | autor: Marie Procházková

PROGRAM OLYMPIONIKŮ | číslo: květen 2012 | autor: Helena Mertová

MASOPUST PLNÝ SOUTĚŽÍ | číslo: duben 2012 | autor: Věra Hamrová

PŘIJĎTE NA PORTU! | číslo: duben 2012 | autor: Marie Amunka Navrátilová, Klub Porta Praha