Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

INTERAKTIVNÍ NOVINKA | číslo: březen 2013 | autor: Dominika Marcinová

NEPODCEŇUJEME HROZBU AIDS | číslo: březen 2013 | autor: Eva Trynerová

TĚLOCVIK NA BĚŽKÁCH | číslo: březen 2013 | autor: Andrea Kelnárová a Helena Vodsloňová

POTLESK PRO DUKÁT | číslo: březen 2013 | autor: -st-

BENEFICE PRO GAWAIN | číslo: březen 2013 | autor: Kristína Pekárková

MLADÍ CHEMICI | číslo: březen 2013 | autor: Denisa Rozenbergová, žákyně ZŠ Mládí

DOMEČKOVÝ KARNEVAL | číslo: březen 2013 | autor: Dagmar Eckhardtová

NOBEL 2013 | číslo: březen 2013 | autor: Členové Přírodovědného kroužku při ZŠ Mládí

SPÍCÍ SPRAVEDLNOST | číslo: březen 2013 | autor: Milena Kusá

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ | číslo: březen 2013 | autor: Šárka Adamová

TÝDEN CHUTÍ | číslo: březen 2013 | autor: Tomáš Klinka, učitel francouzštiny

KOUZLO OKAMŽIKU | číslo: únor 2013 | autor: -st-

NOVOROČNÍ OTUŽILCI | číslo: únor 2013 | autor: –red-

SLAVNOST PĚTI P | číslo: únor 2013 | autor: Jana Moravcová

RYBOVA MŠE STÁLE LÁKÁ | číslo: únor 2013 | autor: -st-

UMĚLECKÁ ŠKOLA UMÍ | číslo: únor 2013 | autor: -st-

BĚH ZA JEŽÍŠKEM | číslo: únor 2013 | autor: Zbyněk Hnízdil

MOHYLÁČEK | číslo: únor 2013 | autor: Anička Rožková a Emma Ocelíková, 5. třída

KALENDÁŘ ROZDÁVÁ RADOST | číslo: únor 2013 | autor: Michaela Gaydošová

KÜHŇATA POTĚŠILA | číslo: únor 2013 | autor: Eliška Hrubá Toperczerová, dramaturg