Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoce

Vlídné světlo ve tmách | číslo: Prosinec 2023 | autor: Jan Kotas, farář

Vánoční stromečky do všech školek | číslo: Leden 2023 | autor: Lucie Steinerová

Nový betlém pro Prahu 13 | číslo: Prosinec 2022 | autor: Požehnaný advent a Vánoce přeje Radek Tichý, k atolický farář Prahy 13

Stánek s hotdogy a vánoční příběh | číslo: prosinec 2021 | autor: Klidné vánoční svátky přeje Radek Tichý, k atolický farář Prahy 13

Vánoční obdarovávání | číslo: prosinec 2018 | autor: Radek Tichý, katolický farář Prahy 13

Adventní čas | číslo: prosinec 2017 | autor: Radek Tichý, katolický farář Prahy 13

Narozeniny malého uprchlíka | číslo: prosinec 2016 | autor: Radek Tichý, katolický farář Prahy 13

Vánoce nám sdělují, že Bůh je s námi | číslo: prosinec 2015 | autor: David Novák, kazatel sboru Církve bratrské v Praze 13

VÁNOCNÍ ABECEDA | číslo: prosinec 2014 | autor: Připravil Jaroslav Fuglík

Čas na poděkování, smíření, obnovu vztahů | číslo: prosinec 2014 | autor: P. Adam Ryszard Lodek, administrátor stodůlecké farnosti

Vánoční bohoslužby | číslo: prosinec 2014 | autor: Ludmila Vyskočilová

Advent 2013 | číslo: prosinec 2013 | autor: P. Adam Lodek, administrátor farnosti Stodůlky

Aby Vánoce voněly | číslo: prosinec 2012 | autor: Eva Černá

Celý život je adventem... | číslo: prosinec 2012 | autor: Takové setkání vám přeje P. Angelo Scarano, kněz ve Stodůlkách

Betlémské světlo | číslo: prosinec 2012 | autor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. v Praze -Stodůlkách

Když se v srdci rodí Bůh, člověk se stává přítelem každého! | číslo: prosinec 2011 | autor: P. Adam Ryszard Lodek, administrátor farnosti u sv. Jakuba St.

Zdravý rozum aneb smysluplný advent | číslo: prosinec 2010 | autor: P. Michael Špilar

Advent 1 | číslo: prosinec 2010

Jedenáct vánočních zamyšlení | číslo: prosinec 2008 | autor: Připravila Eva Černá

Vánoční soutěž na tržišti Luka | číslo: prosinec 2008 | autor: Eva Černá

Bet-lechem | číslo: prosinec 2008 | autor: P. Michael Špilar

Vánoční soutěž na tržišti Luka | číslo: prosinec 2006 | autor: Eva Černá, ,

Advent - trauma, otrava nebo radost a naděje | číslo: prosinec 2006 | autor: P. Michael Špilar