Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby

Volby do Evropského parlamentu | číslo: červen 2024 | autor: Šárka Mašková

Volba prezidenta republiky | číslo: Prosinec 2022 | autor: Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

Informace pro voliče | číslo: Září 2022 | autor: Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky | číslo: září 2021 | autor: Šárka Mašková, vedoucí občansko–správního odboru

Volby do Senátu Parlamentu České republiky | číslo: září 2020 | autor: Šárka Mašková, vedoucí občansko–správního odboru

Volby do Evropského parlamentu | číslo: květen 2019 | autor: Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Jak to vidí... | číslo: září 2018 | autor: Eva Libigerová

Informace pro voliče | číslo: září 2018 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Volba prezidenta 2018 | číslo: leden 2018 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Informace pro voliče v městské části Praha 13 | číslo: říjen 2017 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Informace pro voliče | číslo: září 2014 | autor: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního, Úřad městské části Praha 13

Seznamy voličů pro volby do Evropského parlamentu | číslo: květen 2014 | autor: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního, Úřad městské části Praha 13

Informace pro voliče | číslo: říjen 2013 | autor: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Jak jsme volili? | číslo: listopad 2010 | autor: -st-

Co byste měli vědět, než půjdete k volbám | číslo: říjen 2010 | autor: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Informace pro voliče | číslo: květen 2010 | autor: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | číslo: září 2009 | autor: Mgr. Jana Dvořáková,vedoucí občansko-správního odboru

Voličské průkazy | číslo: květen 2009 | autor: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Kdo může volit | číslo: říjen 2008 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Jak jsme volili? | číslo: listopad 2006 | autor: -st-

Informace pro voliče | číslo: říjen 2006 | autor: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Kdo a kde může volit | číslo: květen 2006 | autor: Bc. Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru