Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z kroniky Stodůlek pana Františka Vlasáka

Kronikářství (1981) | číslo: únor 2017 | autor: Vybral Dan Novotný

Narození (1981) | číslo: leden 2017 | autor: Vybral Dan Novotný

Lidová knihovna (1987) | číslo: prosinec 2016 | autor: Vybral Dan Novotný

Číslo popisné 51 – U Bílého beránka | číslo: listopad 2016 | autor: Vybral Dan Novotný

Kaplička na rozcestí za humny (1985) | číslo: září 2016 | autor: Vybral Dan Novotný

Školní kuchyně (1982) | číslo: červen 2016 | autor: Vybral Dan Novotný

Demolice (1978) | číslo: květen 2016 | autor: Vybral Dan Novotný

Soupis zeleně (1975) | číslo: duben 2016 | autor: Vybral Dan Novotný

Zima mírná (1976) | číslo: březen 2016 | autor: Vybral Dan Novotný

Sovět (1972) | číslo: únor 2016 | autor: Vybral Dan Novotný

Vzpomínka (1972) | číslo: leden 2016 | autor: Vybral Dan Novotný

Rozorané cesty (1974) | číslo: prosinec 2015 | autor: Vybral Dan Novotný

Do kostela na roráty (Vzpomínky 1974) | číslo: listopad 2015 | autor: Dan Novotný

Vzpomínky (1974) | číslo: říjen 2015 | autor: Vybral Dan Novotný

Vražda u Stodůlek (1974) | číslo: září 2015 | autor: Dan Novotný

Přírůstek živností řemeslných (1930) | číslo: červen 2015 | autor: Vybral Dan Novotný

Příchod Vlasovců (neděle 6. května 1945) | číslo: květen 2015 | autor: Vybral Dan Novotný

Připojení ku Praze (1974) | číslo: březen 2015 | autor: Vybral Dan Novotný

Přípravný výbor k založení JZD (1949) | číslo: únor 2015 | autor: Vybral Dan Novotný

Chov drobného zvířectva (1974) | číslo: prosinec 2014 | autor: Vybral Dan Novotný

Na statku | číslo: listopad 2014 | autor: Vybral Dan Novotný

Zaznamenal Matěj Tůma | číslo: říjen 2014 | autor: Vybral Dan Novotný

Válka prusko-rakouská roku 1866 | číslo: září 2014 | autor: Vybral Dan Novotný

Spolehák (I. světová válka) | číslo: červen 2014 | autor: Vybral Dan Novotný

Různá nařízení a události II (1916) | číslo: květen 2014 | autor: Vybral Dan Novotný

Různá nařízení a události (1916) | číslo: duben 2014 | autor: Vybral Dan Novotný

Kukuřičný chléb (1918) | číslo: březen 2014 | autor: Vybral Dan Novotný

Hroby a únor 1948 | číslo: únor 2014 | autor: Vybral Dan Novotný

Počasí v začátku roku 1974 | číslo: leden 2014 | autor: Vybral Dan Novotný

Hlas zvonů (1971) | číslo: prosinec 2013 | autor: Vybrala Petra Fořtová

O poctivosti členů JZD (1953) | číslo: listopad 2013 | autor: Vybral Dan Novotný

Tropická vedra a Halleyova kometa (1911) | číslo: říjen 2013 | autor: Vybral Dan Novotný

Narození a křestní jména (1978) | číslo: září 2013 | autor: Vybral Dan Novotný

Stodůlky – proměna (1975) | číslo: červen 2013 | autor: Vybral Dan Novotný

Narození (1973) | číslo: květen 2013 | autor: Vybral Dan Novotný

Divadelní tradice (1975) | číslo: duben 2013 | autor: Vybral Dan Novotný

Dům čp. 27 Ratejna | číslo: březen 2013 | autor: Vybral Dan Novotný

Počasí v roce 1988 | číslo: únor 2013 | autor: Vybral Dan Novotný

Metro a autobusové linky (1988) | číslo: leden 2013 | autor: Vybral Dan Novotný

Farář František Fiala (1941) | číslo: prosinec 2012 | autor: Vybral Dan Novotný

Barevné kovy | číslo: listopad 2012 | autor: Vybral Dan Novotný

Lesy | číslo: říjen 2012 | autor: Vybral Dan Novotný

Změna života v naší obci | číslo: září 2012 | autor: Vybral Dan Novotný

Prušáci ve Stodůlkách r. 1866 | číslo: červen 2012 | autor: Vybral Dan Novotný 

Sušárny ovoce (1914) | číslo: květen 2012 | autor: Vybral Dan Novotný

Pražské hřbitovy (1947) | číslo: duben 2012 | autor: Vybral Dan Novotný

Žebračenky (1931) | číslo: březen 2012 | autor: Vybral Dan Novotný

O měnách (kolem r. 1900) | číslo: únor 2012 | autor: Vybral Dan Novotný

Hmotné poměry učitele (1840) | číslo: leden 2012 | autor: Vybral Dan Novotný

Mzda a život chasy (od 1870) | číslo: prosinec 2011 | autor: Vybral Dan Novotný

Kupní síla peněz (1850) | číslo: listopad 2011 | autor: Vybral Dan Novotný

Nový plán Stodůlek (1968) | číslo: říjen 2011 | autor: Vybral Dan Novotný

Zaměstnanci v zemědělských usedlostech | číslo: září 2011 | autor: Vybral Dan Novotný

Vzpomínka | číslo: červen 2011 | autor: Vybral Dan Novotný

Stará škola (1987) | číslo: únor 2011 | autor: Vybral Dan Novotný

Hlas zvonů (1971) | číslo: leden 2011 | autor: Vybral Dan Novotný

Lovy zvěře (1977) | číslo: prosinec 2010 | autor: Vybral Dan Novotný

Revoluce jak zde procházela (listopad 1989) | číslo: listopad 2010 | autor: Vybral Dan Novotný

Ovoce 29. října 1967 | číslo: říjen 2010 | autor: Vybral Dan Novotný

Kaple sv. Kříže v Háji | číslo: září 2010 | autor: Vybral Dan Novotný

Zaříkávání nemocí (1983) | číslo: červen 2010 | autor: Vybral Dan Novotný

U Lezačky (1966) | číslo: květen 2010 | autor: Vybral Dan Novotný

Události z I. světové války (1916) | číslo: duben 2010 | autor: Vybral Dan Novotný

Komunikace (1959) | číslo: březen 2010 | autor: Vybral Dan Novotný

Taneční zábavy (1957) | číslo: únor 2010 | autor: Vybral Dan Novotný

Zvýšení důchodů a vzápětí cen (1969) | číslo: leden 2010 | autor: Vybral Dan Novotný

Polní zvěř | číslo: prosinec 2009 | autor: Vybral Dan Novotný

Finanční poměry obyvatel (rok 1958) | číslo: listopad 2009 | autor: Vybral Dan Novotný

Osídlení části obce na hořejšku | číslo: říjen 2009 | autor: Vybral Dan Novotný

Dolování uhlí (1900) | číslo: září 2009 | autor: Vybral Dan Novotný

Prodejna tabáku (1985) | číslo: červen 2009 | autor: Vedoucí Bohumila Lázničková Vybral Dan Novotný

Čistota obce (1960) | číslo: květen 2009 | autor: Vybral Dan Novotný

Sňatky a rozvody (1973) | číslo: duben 2009 | autor: Vybral Dan Novotný

Vodní zdroje ve Stodůlkách dříve | číslo: březen 2009 | autor: vybral Dan Novotný

Přízviska (1959) | číslo: únor 2009 | autor: Vybral Dan Novotný

Svatební smlouva (1847) | číslo: leden 2009 | autor: Vybrala Hana Bělková

Brouzdaliště na místo kašny (1990) | číslo: prosinec 2008 | autor: Vybrala Hana Bělková

Hřbitov (1985) | číslo: listopad 2008 | autor: Vybrala Hana Bělková

Pošta (1957) | číslo: říjen 2008 | autor: Vybrala Hana Bělková

Rekreace a cestování | číslo: září 2008 | autor: Vybrala Hana Bělková

V pondělí 18. srpna v 6 hodin | číslo: červen 2008 | autor: Vybrala Hana Bělková

Zpěvné ptactvo ve Stodůlkách | číslo: květen 2008 | autor: Vybrala Michaela Vítková

Lékařská péče na začátku roku 1900 | číslo: duben 2008 | autor: Vybrala Michaela Vítková

Pozemkové knihy obce Stodůlek | číslo: březen 2008 | autor: Vybrala Michaela Vítková

Oběti první světové války | číslo: únor 2008 | autor: Vybrala Michaela Vítková

Nošení vody do domácností | číslo: leden 2008 | autor: Vybrala Michaela Vítková

Ze Stodůlek do pohraničí (1945) | číslo: prosinec 2007 | autor: Vybrala Michaela Vítková

Divadelní kroužek a ochotnické spolky (1955) | číslo: listopad 2007 | autor: Vybrala Michaela Vítková

Živelné pohromy (konec 19. století) | číslo: říjen 2007 | autor: Vybrala Michaela Vítková

Časy manželství a mateřství se mění (1973) | číslo: září 2007 | autor: Vybrala Eva Černá

Spartakiáda zlepšila dopravu (1985) | číslo: červen 2007 | autor: Vybral Jakub Truschka

Družstvo špatným hospodářem (1973) | číslo: květen 2007 | autor: Vybral Jakub Truschka

Lidová kaplička (1960) | číslo: duben 2007 | autor: Vybral Jakub Truschka

Chátrání hřbitova (1985) | číslo: březen 2007 | autor: Vybral Jakub Truschka